konmont

POLİTİKAMIZ

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği çerçevesinde belirlediği çevre ve insan odaklı politikaları doğrultusunda kuruluşumuz;

  • Müşteri şartlarını ve ürünle ilgili standartları ve şartları, en etkin şekilde yerine getirmeyi,

 

  • Entegre yönetim sistemini tüm paydaşların memnuniyetini esas alacak ve ilgili tarafların beklentilerini karşılayacak şekilde, risk temelli düşünerek yapılandırmayı ve sürdürülebilir kılmayı,

 

  • Ürün ve hizmet kalitesini doğrudan etkileyen sonuçları gözden geçirerek potansiyel iyileştirme alanlarını ortaya koymayı ve iyileştirmede sürekliliği yakalamayı,

 

  • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerini başarmak için ihtiyaç duyulan kaynakları doğru, zamanında ve en uygun maliyetle temin etmeyi,

 

  • Kalitemizin belirleyici öğesi olan insan kaynaklarının, tedarikçi ve taşeronlarla birlikte, bilgi ve beceri envanterini güçlendirmeyi taahhüt etmektedir.

Bu taahhüdü yerine getirmek üzere KONMONT olarak;

  • Ürün ve hizmet kalitemizle ilgili gerek yurt içi ve gerekse yurtdışı pazar ve müşteri taleplerine duyarlılık göstererek esnek ve hızlı çözümler üreteceğiz,

 

  • Ürün kalitesini doğrudan etkileyen operasyonlara yönelik ölçme yöntemlerini kullanarak süreç ve ürün kalitesini güvence altına alacağız, ürünün kullanım ömrü boyunca çevreden etkilendiği olumsuz durumları üretim aşamasında dikkate alacağız,

 

  • Kaynaklarımızın verimli kullanımını sağlayarak rekabet gücümüzü arttıracağız ve kirliliği önleyecek, kaynak kullanımını azaltacağız.

 

  • Çalışanlarımız ile birlikte kalitenin ve sağlıklı bir çevre ile doğaya saygının bir yaşam biçimi olarak algılanması yönündeki ortak çabamızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

 

  • Faaliyetlerimizi ve hizmetlerimizi sürekli iyileştirme çerçevesinde gerçekleştirirken, Kalite, Çevre ve İş Sağlığı-Güvenliği Yönetim Sistemleri dahilinde uygulanabilir şartları yerine getirmek için yürürlükte olan yasal gereklilikler ve standartlara uyacağız. Bizimle iletişime geçin.

Önerileriniz, şikayetleriniz ve isteklerinizi bize yazın.